Typ av balkonger

De vanligaste balkongtyperna för tillkommande balkonger i äldre fastigheter är stålbalkonger, betongbalkonger och kompositbalkonger med olika infästningar beroende på fastighetens byggtekniska förutsättningar och estetiska krav från handläggare. Typ av balkonger, infästning och utseende på räcke redovisas normalt i de bygglovshandlingar som upprättas.

Balkong av stål

Stålbalkong - en stålbalkong med trätrall monterad på plattans ovansida och slät undersida av plåt normalt i kulör lika fasad. Balkongen monteras vanligen med svarta smidesräcken men kan även utföras med tät t ex sinuskorrugerad plåtfront i annan kulör. Kan vanligen fästas in med dragsstag, ingjutna balkar och/eller upplag. Infästningssmiden mot fasad kan målas i samma kulör som fasad för att visuellt dölja infästning. Balkongplattans tillverkas i olika tjocklekar. En tunnare plattan är mer lik originalbalkonger. Denna balkongtyp förekommer vanligen mot gård.

Läs mer om produkten på
 • Systembalkong
 • Balkong av betong

  Betongbalkonger är tyngre än stålbalkonger vilket kräver kranlyft vid montering. Dock liknar de mer originalbalkonger vid en närmare granskning och materialet dämpar effektivt ljud av steg. Monteras vanligen på ingjuten balk, men andra typer av infästningar förekommer.

  Läs mer om produkten på
 • Finja
 • Balkong av kompositmaterial

  Kompositbalkonger är en relativt ny produkt som är lättare än både stålbalkonger och betongbalkonger. Monteras vanligen med dragstag men kan även monteras på ingjuten balk, andra typer av infästningar förekommer.

  Läs mer om produkten på
 • Compositbalkonger
 • Stålbalkong med tunn platta

  Balkong av stål med dragstag som infästning

  Balkong av stål

  Stålbalkong med sinuskorrugerat plåträcke

  Stålbalkong med en tjock platta

  Stålbalkong med brandutrymning

  Ståbalkong med trätrall

  Betongbalkonger

  Balkonger (betong) med dold ingjuten infästning är mer lik originalbalkonger och bygglov mot gata kan beroende på kulturminnesklassning mm ibland beviljas om denna balkongtyp väljs.

  Betongbalkong mot gata

  Betongbalkong mot gård

  Dold ingjuten infästning

  Balkong med smidesräcke

  Ingjuten balk, kan fungera som upplag för båda balkongtyperna

  Skicka mail till: Bergstrands Arkitektkontor AB