Välkommen till balkonger.nu! En hemsida om byggnation av nya balkonger i äldre fastigheter

De flesta fastigheter som byggdes kring förra sekelskiftet i Sveriges större städer byggdes utan balkonger. I vissa fastigheter så byggdes dock några enkla vädringsbalkonger med pinnräcken utan utsmyckning i anslutning till trapphuset mot den gemensamma gården. För fasader som vetter mot gator förekom det ibland balkonger som ett arkitektoniskt positivt inslag.

Det finns idag ett stort intresse hos framförallt bostastadsrättsföreningar att motera nya balkonger och fönsterdörrar i dessa äldre fastigheter. Därför har vi här sammanställt information som beskriver hur ni som fastighetsägare genomför ett balkongprojekt. Sammanställningen är upprättad av Bergstrands Arkitektkontor AB, en oberoende konsult med erfarenhet av balkongbyggnationer sedan 2006.

Skicka mail till: Bergstrands Arkitektkontor AB