Arkitekt, byggnadsantikvarie och kontrollansvarig

Bergstrands Arkitektkontor AB
 • www.bergstrandsarkitektkontor.se

 • Besiktningsmän

  Besikningsman.se
 • www.besiktningsman.se

 • Peter Breiman
 • www.breimankonsulter.se

 • Bertil Bergqvist
 • www.besiktningshuset.se

 • Riktlinjer för nya balkonger i Stockholm

 • Riktlinjer för nya balkonger i Stockholm.PDF

 • Produktblad PDF

 • Finjabalkong.PDF

 • Systembalkong.PDF

 • Kommuner

  Lokala avvikelser förekommer angående vilka riktlinjer som gäller i respektive kommun gällande byggnation av balkonger. Kontakta er kommun för mer detaljerad information om bygglovsprocess mm i er kommun.

  Adresser tilll Sveriges kommuner
 • Sveriges kommuner

 •  

    

                              

  Skicka mail till Bergstrands Arkitektkontor AB